Positiva Pravna pisarna

Program Positiva Pravna pisarna  je namenjen poslovanju in evidenci v pravnih in notarskih pisarnah, ki podpira tako sistem fakturiranja kot spremljanja posamezne stranke. Z enim vnosom podatkov o stranki, omogoča sistem izpis računa, vnos v knjigo izdanih računov in evidenco za obračun DDV. Poleg tega omogoča tudi vzporedno računovodsko evidenco, različne izpise, ki so potrebni za kontrolo poslovanja. Positiva Pravna pisarna omogoča tudi sistem za zaklep – zaposleni se lahko prijavijo v sistem preko svojega gesla, kar omogoča tako varnost kot preglednost.  

Družbeno odgovorni

Na Positivi se zavedamo družbene odgovornosti. Vključujemo jo v vodenje in poslovanje na raznih področjih našega delovanja. V odnosu do okolja, do svojih zaposlenih, partnerjev in drugih.

Več >>

{* *}