fbpxBlog

Izkoristite vavčerje in prihranite pri vaši novi spletni strani, trgovini ali aplikacij!

Vavčerji_za_digitalni_marketing

POMEMBNO OBVESTILO 16.9.2019:

Vavčerji za digitalni marketing so do preklica SPSa na voljo samo podjetjem v vzhodni geografski regiji.

 

Dobra novica!

Dih Slovenije in Slovenski podjetniški sklad sta pred kratkim razpisala vavčerje na temo digitalnega marketinga, digitalnih kompetenc  in digitalne strategije.

Vavčerji za digitalizacijo so spodbuda za mikro, mala in srednja podjetja z možnostjo sofinanciranja (do 60%) ključnih področij digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost in njihovi prihodki od prodaje. Cilj vavčerjev je omogočiti podjetjem, da lahko ugodneje najamejo zunanje strokovnjake.

Na listi odobrenih zunanjih strokovnjakov se nahaja tudi naše podjetje.

Vavčer za digitalni marketing

Vavčerji_za_digitalni_marketing

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenija:

Stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za spletno stran (vključno z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR;

Stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za mobilno aplikacijo in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.000,00 EUR;

Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne spletne trgovine je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR;

Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme. Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 8.500,00 EUR, pri čemer lahko prijavitelj dobi sofinancirane stroške za posamezno zgoraj navedeno aktivnost samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Vavčerji_za_digitalni_marketing

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti:

 1. oceno stanja na področju digitalizacije,
 2. pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
 3. pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:
 • Izkušnja kupca (Customer eXperience),
 • Podatkovna strategija,
 • Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
 • Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
 • Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
 • Strategija razvoja digitalne kulture,
 • Kibernetska varnost,
 • Industrija 4.0.(to področje je obvezno področje samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena).

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški: Stroški priprave digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji).

Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenija, s čimer le-ta potrjuje, da je digitalna strategija pripravljena skladno z zahtevami tega javnega poziva in pozivne dokumentacije. Pozitivno mnenje DIH Slovenija je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje

Minimalna višina subvencije je 1.000,00EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Vavčerji_za_digitalni_marketing

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu usposabljanj pri DIH Slovenija.

Stroški se lahko uveljavljajo za zagotovitev ustreznih usposabljanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, pri čemer je delež udeležbe usposabljanj vsaj 20 % na posamezno podjetje glede na število zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanja za vsaj 1 zaposlenega. Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 20.000 EUR, pri čemer lahko pridobi največ en vavčer na leto.

Več informacij o vavčerjih si lahko preberete na spletni strani DIHa in SPSa.

Za brezplačno pomoč pri pripravi prijave pa se lahko obrnete na vašo najbližjo Vem točko.

Izkoristite torej ponujeno spodbudo in prihranite.

Vavčerji_za_digitalni_marketing


Luka Žvar

Project manager at Positiva d.o.o.Začnimo
vaš projekt


Vsaki stranki se posvetimo 100 odstotno. Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najbolj optimalno rešitev za vaš posel, skupaj bomo ustvarili nekaj čudovitega.


ZAČNIMO PROJEKT