fbpxNEPREMIČNINSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

IT INFRASTRUKTURA

Ogled naročnika

NEKAJ OSTRANKI


Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., je pravna oseba, ki posluje kot gospodarska družba v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakonom o gospodarskih družbah.

V Nepremičninskem skladu izvajajo svoje dejavnosti v štirih organizacijskih enotah.

  • Področje gospodarjenja z nepremičninami: organiziranje in koordiniranje oddajanja, upravljanja in vzdrževanja nepremičnin.
  • Področje naložb v nepremičnine: priprava in izvajanje programov prenove ter novogradenj.
  • Področje pravnih in splošnih zadev: organiziranje, koordiniranje in izvajanje del s področja pravnih, kadrovskih in splošnih zadev, upravljanje premoženja Nepremičninskega sklada v obliki finančnih naložb in izvajanje računovodskih nalog.

Njihov slogan je:

Skrbimo za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju.O PROJEKTU

Za našo stranko Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. upravljamo celotno IT infrastrukturo, hkrati pa naši sistemski tehniki nudijo podporo več kot 25 uporabnikom.

Podjetje Positiva je Microsoft Silver partner.


ZAČNIMO PROJEKT