fbpxSPLETNA STRAN ORIGINALEN.SI

SPLETNA STRAN

Ogled projekta

NEKAJ O STRANKI


Urad RS za intelektualno lastnino sodi med manjše tovrstne ustanove v Evropi, vendar dosega glede na razmerje med številom vloženih prijav za pravice industrijske lastnine in številom zaposlenih visoko produktivnost.

Poslanstvo urada:

 • pravočasno, učinkovito, predvidljivo in kakovostno podeljuje in registrira pravice industrijske lastnine ter vodi registre;
 • pravočasno, učinkovito, predvidljivo in kakovostno podeljuje dovoljenja pravnim osebam za kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic ter nadzira njihovo delovanje;
 • kot strokovni organ spremlja in soustvarja nacionalno, evropsko in mednarodno pravno ureditev na področju intelektualne lastnine, podaja strokovne pobude za spremembo predpisov s področja intelektualne lastnine in skupaj s pristojnim ministrom sodeluje pri celotnem zakonodajnem postopku;
 • ozavešča javnost o pomenu pravic intelektualne lastnine;
 • krepi sodelovanje z vsemi deležniki, vključenimi v sistem intelektualne lastnine (kot so imetniki pravic, predstavniki gospodarstva, raziskovalne institucije, pisarne za prenos tehnologij na univerzah
  in raziskovalnih organizacijah, zastopniki, sodišča, državni organi, kolektivne organizacije, nevladne organizacije in združenja ter druga zainteresirana javnost);
 • nudi informacijske storitve v zvezi s pravicami industrijske lastnine;
 • zastopa Republiko Slovenijo in njene interese v EU ter mednarodnih organizacijah s področja intelektualne lastnine.

S tem prispeva k:

 • spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti,
 • učinkovitemu in mednarodno primerljivemu sistemu intelektualne lastnine,
 • razvoju kulture in gospodarstva,
 • zvišanju konkurenčnosti,
 • dvigu kakovosti življenja v Republiki Sloveniji.

originalen.si positiva rešitve d.o.o.
originalen.si positiva rešitve d.o.o.2
originalen.si positiva rešitve d.o.o..3

O PROJEKTU

Stran Originalen.si je narejena z orodjem Concrete 5. Gre za klasično predstavitveno stran , za katere je Concrete 5 idealen, saj je je brezplačen in odprtokoden po licenci programske opreme MIT. Concrete 5 je namenjen tako majhnim podjetjem kot tudi velikim.

In kakšne strani lahko naredimo s Concrete orodjem?

 • Spletne revije, časopise in portale
 • eCommerce strani
 • Extranet in Intranet mreže/portale
 • Vladne spletne strani
 • Strani za mala podjetja
 • Strani za neprofitne in nevladne organizacije
 • Cerkvene, klubske in timske spletne strani
 • Osebne ali družinske domače strani
 • Marketinško usmerjene strani za korporacije
 • Spletne strani za izobraževalne ustanove

Veliko CMSov (content management system) so razvili razvijalci za razvijalce. Gradnja in vzdrževanje spletne strani z njimi je lahko precej zapletena in zastrašujoča za nekoga, ki ne zna programirati. Izkušnja pri končnem urejanju sicer deluje, toda če želite narediti že osnovne spremembe vsebine, običajno delate z dolgimi spletnimi obrazci v »back-end« -u. Dodajanje novih funkcij pa je nekaj, za kar potrebujete že tehnično znanje in izkušnje. Predstavljajte si, da morate poklicati svetovalca vsakič, ko želite napisati nov Wordov dokument. Kako koristen bi bil potem tak program?

Po drugi strani pa obstajajo številne rešitve, ki so usmerjene na DIY segment trga (do it yourself). Ta orodja so odlična za hitro izgradnjo majhnih strani. Nekatere njihove predpostavke in omejitve zaradi katerih lahko enostavno začnete in hitro končate spletno stran, pa kasneje postanejo ovira, saj strani ne morete skalirati in prilagajati novim in novim potrebam.

Z Concretom pa dobite najboljše iz obeh svetov. Vsakdo lahko v nekaj sekundah zažene svojo spletno stran, editing izkušnja je preprosta; samo kliknite, kaj želite spremeniti in to spremenite. Razvijalci pa še vedno dobimo prilagodljiv framework za gradnjo zahtevnih spletnih aplikacij. Z Concretom boste torej dobili spletno stran, na kateri boste tudi v  prihodnjih letih naredili spremembe in dodelave, ko se bo pojavila potreba.

Spletna stran ima design narejen popolnoma po željah naročnika.


ZAČNIMO PROJEKT