fbpxSPLETNA STRAN VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

SPLETNA STRAN

Ogled projekta

NEKAJ O STRANKI


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je ustavna kategorija, ki ne sodi ne v izvršilno, ne v sodno in ne v zakonodajno vejo oblasti. Varuh tako ni del mehanizma oblasti ampak je nadzornik oblasti, saj s svojim delovanjem omejuje njeno samovoljo pri poseganju v človekove pravice in temeljne svoboščine.

Varuh pri svojem delu ni omejen samo na neposredne kršitve v ustavi navedenih človekovih pravic in svoboščin, ampak lahko deluje v primeru kakršnekoli kršitve katerekoli pravice posameznika s strani nosilcev oblasti.

Intervenira lahko tudi v primeru nepravičnega in slabega upravljanja izvajalcev oblasti v razmerju do posameznikov. Upoštevajoč navedeno pomembno vpliva na razvoj in dvig pravne in upravne kulture v razmerjih med izvajalci oblasti in posamezniki.

Varuh človekovih pravic je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen organ.

Svojo organiziranost in delo varuh človekovih pravic skladno z zakonom ureja s poslovnikom in drugimi splošnimi akti.

Več informacij o instituciji lahko preberete v Katalogu informacij javnega značaja.


VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC SPLETNA STRAN POSITIVA REŠITVE D.O.O.
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC SPLETNA STRAN POSITIVA REŠITVE D.O.O. 2
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC SPLETNA STRAN POSITIVA REŠITVE D.O.O. 3

O PROJEKTU

Positiva rešitve d.o.o. je za naročnika – Varuh človekovih pravic Republike Slovenije izdelalo privlačno spletno stran na platformi Typo 3.

Spletna stran je izdelana v responsive načinu in je primerna za vse mobilne naprave. Prenovljen design spletne strani sledi aktualnim smernicam dizajna spletnih strani primerljivih organov. deluje na ogrodju LAMP v skladu s tehničnimi specifikacijami Ministrstva za javno upravo.

Za naročnika smo izvedli tudi popolni uvoz starih vsebin ter ohranili obstoječe povezave za vse ključne dele stare strani. Vse ključne informacije na spletni strani so v odprtem in strojno berljivem formatu. Stran je tudi pregledno kategorizirana in uporabnikom omogoča enostavno in pregledno navigacijo.

stran ima zmogljivo analitiko popularnosti določenih vsebin in meri obiskanosti posameznih podstrani.  Ima tudi števec prevzetih dokumentov pri določenih gradivih. Stran ima lastno analitiko s pomočjo analize dnevniških datotek spletnega strežnika.

Spletna stran omogoča enostaven preklop med angleško, slovensko, italijansko in madžarsko različico. Vsebuje tudi zmogljiv iskalnik po ključnih besedah in po vrstah dokumentov.

Spletna stran ima možnost uporabe za posameznike z okvaro vida, oziroma omogoča uporabo ljudem z drugimi okvarami zdravja in invalidnostmi.

S projektom smo dosegli učinkovito predstavitev naročnika glede na njegove uporabnike (osebna izkaznica, predstavitev postopka pri naročniku, dostop do publikacij naročnika ipd).


ZAČNIMO PROJEKT