fbpxSPLETNA STRAN ESPORT POSTANI VOJAK

SPLETNA STRAN

Ogled projekta

NEKAJ O STRANKI


Slovenci imamo bogato vojaško tradicijo, na katero smo ponosni, saj so slovenski fantje v uniformah različnih vojska vedno v pravem trenutku znali poseči v zgodovinska dogajanja in odločiti v korist svojega naroda.

V preteklosti so naši predniki poskušali uresničiti sanje po samostojni državi in s tem tudi vojski. Čeprav so bili Slovenci pri razpadanju Avstro-Ogrske odvisni pretežno od mednarodnih dejavnikov, so odločna dejanja generala Rudolfa Maistra in njegovih borcev pomembno prispevala k oblikovanju slovenskega nacionalnega ozemlja. Ideja oblikovati našo lastno, Slovensko vojsko, je nato vnovič zaživela v obdobju druge svetovne vojne, vendar je bilo, tako kot za lastno nacionalno državo, prezgodaj tudi za svojo lastno nacionalno vojsko.

Slovenska vojska je pred osamosvojitvijo Slovenije nastala iz potrebe in želje slovenskega naroda. Pri tem je odločilno vojaško vlogo odigrala Teritorialna obramba Republike Slovenije, ustanovljena leta 1968 kot najširša oblika organiziranega oboroženega odpora, ki se je leta 1995 uradno preimenovala v Slovensko vojsko.

Današnja svobodna in neodvisna Republika Slovenija je neprecenljiva zasluga vseh pogumnih domoljubnih posameznikov, ki so organizirali in vodili obrambo komaj rojene države. Z ustanovitvijo prvih dveh učnih centrov na Igu in v Pekrah, delovanjem Manevrske strukture narodne zaščite, Teritorialne obrambe in slovenske Policije še pred osamosvojitvijo in med desetdnevno vojno se je začelo rojstvo te države in njene – Slovenske vojske.

Začele so se oblikovati enote rodov in služb, opremljenih z ustrezno oborožitvijo in opremo, ki je zagotavljala slovenskim vojakom varnost in potrebno samozavest pri opravljanju zahtevnih nalog v domovini in kasneje tudi na mednarodnih operacijah in misijah.

Članstvo Republike Slovenije v Zvezi Nato in Evropski uniji je bil naš strateški cilj, ki smo ga uresničili 29. marca 2004, ko smo postali polnopravna članica Nato. Iz naborniške vojske smo prešli v poklicno, ki jo dopolnjujemo s pogodbeno rezervo.

Kot člani zavezništva so slovenski vojaki začeli sodelovati v operacijah kriznega odzivanja, ki vključujejo mednarodne operacije in misije za podporo miru in humanitarne operacije. Prispevek Slovenske vojske pri varovanju, izgradnji in krepitvi miru v domovini in zaupanja med narodi je neprecenljiv, še posebej sta pomembna prispevek in podpora SV sistemu obrambe in zaščite ter pomoči, ki jo zagotavljajo prebivalcem naše države ob naravnih in drugih nesrečah, zato smo lahko upravičeno ponosni na našo, Slovensko vojsko in slovenskega vojaka!

Več na tej povezavi.


esport-postanivojak-si-positiva-resitve
esport-postanivojak-si-positiva-resitve 2
esport-postanivojak-si-positiva-resitve 3

O PROJEKTU

Stran Esport Postani vojak  je narejena z orodjem Concrete 5. Gre za klasično predstavitveno stran, za katere je Concrete 5 idealen, saj je je brezplačen in odprtokoden po licenci programske opreme MIT.

In kakšne strani lahko naredimo s Concrete orodjem?

  • Spletne revije, časopise in portale
  • eCommerce strani
  • Extranet in Intranet mreže/portale
  • Vladne spletne strani
  • Strani za mala podjetja
  • Strani za neprofitne in nevladne organizacije
  • Cerkvene, klubske in timske spletne strani
  • Osebne ali družinske domače strani
  • Marketinško usmerjene strani za korporacije
  • Spletne strani za izobraževalne ustanove

Veliko CMSov (content management system) so razvili razvijalci za razvijalce. Gradnja in vzdrževanje spletne strani z njimi je lahko precej zapletena in zastrašujoča za nekoga, ki ne zna programirati. Izkušnja pri končnem urejanju sicer deluje, toda če želite narediti že osnovne spremembe vsebine, običajno delate z dolgimi spletnimi obrazci v »back-end« -u. Dodajanje novih funkcij pa je nekaj, za kar potrebujete že tehnično znanje in izkušnje. Predstavljajte si, da morate poklicati svetovalca vsakič, ko želite napisati nov Wordov dokument. Kako koristen bi bil potem tak program?

Po drugi strani pa obstajajo številne rešitve, ki so usmerjene na DIY segment trga (do it yourself). Ta orodja so odlična za hitro izgradnjo majhnih strani. Nekatere njihove predpostavke in omejitve zaradi katerih lahko enostavno začnete in hitro končate spletno stran, pa kasneje postanejo ovira, saj strani ne morete skalirati in prilagajati novim in novim potrebam.

Z Concretom pa dobite najboljše iz obeh svetov. Vsakdo lahko v nekaj sekundah zažene svojo spletno stran, editing izkušnja je preprosta; samo kliknite, kaj želite spremeniti in to spremenite. Razvijalci pa še vedno dobimo prilagodljiv framework za gradnjo zahtevnih spletnih aplikacij. Z Concretom boste torej dobili spletno stran, na kateri boste tudi v  prihodnjih letih naredili spremembe in dodelave, ko se bo pojavila potreba.

Design spletne strani je narejen popolnoma po željah naročnika in je plod dela agencije Renderspace.


ZAČNIMO PROJEKT