fbpxTELEKOM SLOVENIJE INTRANETNI PORTAL

POSLOVNA REŠITEV IN INTRANET

Ogled Stranke

NEKAJ OSTRANKI


Telekom Slovenije je vodilni in najnaprednejši slovenski ponudnik najsodobnejših IKT-storitev in rešitev.

Nenehno skrbi za razvoj in uvaja nove inovativne tehnologije, tako da uporabnikom zagotavlja vrhunsko omrežje, najsodobnejše storitve in odlično uporabniško izkušnjo.

Skupina Telekom Slovenije sodi med celovite ponudnike komunikacijskih storitev v regiji JV Evrope, ki poleg nacionalnega operaterja telekomunikacij v Sloveniji prek odvisnih družb deluje tudi na trgih jugovzhodne Evrope, in sicer na Kosovu, v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Srbiji, v Črni gori in v Severni Makedoniji.

Njena dejavnost obsega fiksne in mobilne komunikacije, digitalne vsebine in storitve, multimedijske storitve in digitalno oglaševanje, sistemsko integracijo in računalništvo v oblaku, gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline.

Zgodovino podjetja Telekom si lahko ogledate na tej povezavi.


telekom slovenije positiva rešitve
telekom slovenije positiva rešitve 2
telekom slovenije positiva rešitve 3

O PROJEKTU

Za interne potrebe podjetja Telekom Slovenije smo prenovili intranetno spletno aplikacijo za zaposlene.

Intranet je računalniško omrežje, ki uporablja tehnologijo internetnega protokola za izmenjavo informacij, operacijskih sistemov ali računalniških storitev v organizaciji.

Izraz se uporablja kot kontrast internetu, medorganizacijskemu omrežju. Včasih se izraz uporablja samo za notranje spletišče organizacije, lahko pa je tudi obsežnejši del informacijskotehnične infrastrukture organizacije in sestavljen iz več krajevnih omrežij.

Aplikacija omogoča prebiranje internih novic, prijavo na dogodke, napredni imenik za zaposlene in ostale koristne informacije. Aplikacija je ločena na dva dela in sicer na uredniški del in SPA (single page application) za frontend aplikacijo. Uporabljeni so bili najnovejši trendi in tehnologije.

V aplikacijo je integriran prenos podatkov iz SAP-a, za trenutni status uporabnikov je narejena integracija z Mircrosoft GraphAPI (Teams status). Aplikacija omogoča pošiljanje dnevnih in tedenskih novičnikov, ki jih uredniki pripravijo v uredniškem delu.

Uredniški del intranetne strani (uporaba znotraj podjetja) je napisan s pomočjo Umbraco CMS ki temelji na tehnologiji .NET 6. Za serviranje podatkov na frontend se uporaglja GraphQL za zmanjšanje nepotrebnih klicev in prenos samo tistih podatkov, ki jih na strani dejansko prikazujemo. Postavljena je v docker kontejnerjih na Linux strežniku za lažjo skalabilnost. podatki se hranijo v MS SQL strežniku. Za boljšo uporabniško izkušnjo je avtentikacija urejena z Single Sign On rešitvijo preko Azure Active Directorija, ki uporabnike avtomatsko vpiše tako v uredniški del, kot na spletno stran.

Intranetna spletna stran za uporabnike (frontend) je napisana z uporabo ogrodja Angular v12, ki prav tako gostuje v Docker contejnjerjih in je popolnoma ločena od uredniškega dela. Aplikacija je zasnovana modularno, kar pomeni, da lahko iste komponente uporabimo v različnih delih aplikacije, kar omogoča hitrejši razvoj.

V kolikor se tudi v vašem podjetju zanimate za intranet portal, nam pišite na info@positiva.si in z veseljem se vam posvetimo.


ZAČNIMO PROJEKT