fbpxPOSLOVNA APLIKACIJA GOZDNO GOSPODARSTVO BLED

HIBRIDNA MOBILNA IN SPLETNA APLIKACIJA

Ogled naročnika

NEKAJ OSTRANKI


Gozdno gospodarstvo Bled je ena od vodilnih slovenskih družb, ki se ukvarja z gozdarstvom. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1948 in vsa ta leta gospodari z gozdovi na Pokljuki in Jelovici, ki sodijo med najlepše in najkakovostnejše gozdove na svetu.

Danes šteje GG Bled med tehnološko najbolj dovršene in sodobno organizirane gozdarske družbe v Sloveniji.

Na GG Bled učinkovito in odgovorno izvajajo vsa gospodarska dela v gozdovih ter odkupujemo vse gozdne lesne sortimente od lastnikov gozdov v Sloveniji, za vzajemno korist lastnika družbe in ostalih deležnikov.

Njihova najpomembnejša naloga je izvesti delovni proces od poseka drevja do prodaje lesa kupcu stroškovno učinkovito, kakovostno in odgovorno do gozdnega okolja.


GG Bled by Positiva
GG Bled by Positiva
GG Bled by Positiva

O PROJEKTU

Za naročnika smo izdelali poslovno mobilno aplikacijo, ki je integrirana v Microsoft Navision in omogoča vnos podatkov gozdarjem pri vodenju evidenc sečnje, spravila in odkupa lesa. Aplikacija deluje v off-line načinu, kar omogoča uporabo tudi brez signala.

Aplikacija ima več modulov, kot so Prisotnost, GIS, Zahtevki, Odprema, SDN, Pogodbe, Prevozi, Partner in evidence.

Dostop do posameznih modulov je odvisno od uporabnikove vloge: Odkupovalec, Delovodja, Voznik in Trgovec.

Hibridna aplikacija je bila narejena s platformo Framework 7. Hibridna aplikacija je v svoji esenci spletna aplikacija, vendar je vključena v »lahek kontejner« nativne aplikacije, ki ji omogoča, da koristi določene funkcionalnosti nativne platforme in dostopa do strojne opreme naprave (kamera, koledar, push notifications, geste po zaslonu …), do katerih spletne aplikacije praviloma nimajo dostopa.

Enako kakor spletne aplikacije, so tudi hibridne aplikacije zgrajene s pogosto uporabljenimi tehnologijami za front end, kot so npr. JavaScript, HTML5 in CSS, kar jim posledično omogoča funkcionalnosti na vseh platformah. Hibridne aplikacije so ravno tako kot nativne seveda lahko dostopne tudi preko app storov (Apple App Store in Google Play).

Če vas zanima obsežnejši zapis o hibridnih aplikacijah, si lahko preberete članek na našem blogu.


ZAČNIMO PROJEKT