fbpxMOBILNA APLIKACIJA BREAST TEST

HIBRIDNA MOBILNA APLIKACIJA

Ogled projekta

NEKAJ OSTRANKI


Slovensko združenje za boj proti raku dojk Europa Donna je samostojna, neodvisna, neprofitna organizacija civilne družbe. Povezuje zdrave ženske, bolnice z rakom dojk ali rakom rodil, posameznike in strokovne institucije v Sloveniji, ki delujejo na področju raka dojk in rakov rodil. Je članica evropske zveze in zagovarja njenih 10 ciljev. Poleg teh ciljev pa ima Združenje Europa Donna Slovenija še dodatne cilje.

Glavni cilj slovenskega združenja Europa Donna je vsem ženskam v Sloveniji zagotoviti enake možnosti za zgodnje odkritje bolezni, takojšnje in učinkovito zdravljenje in rehabilitacijo.


BREAST TEST BY POSITIVA 1
BREAST TEST BY POSITIVA 2
BREAST TEST BY POSITIVA 3

O PROJEKTU

Za naročnika Europo Donno smo izdelali hibridno mobilno aplikacijo. Redno in pravilno samopregledovanje dojk je ključno za odkrivanje zgodnjih sprememb v in na dojkah, tudi rakavih.

Dojke si je potrebno natančno pregledati 7. do 10. dan po začetku menstruacije oziroma na izbran dan v mesecu, če ženska menstruacije nima. Aplikacija s pomočjo opomnika in slikovnega prikaza postopka po korakih pomaga pri rednem in pravilnem izvajanju samopregleda dojk.

Glavne sestavine aplikacije so torej nazorna grafična navodila za samopregled, menstrualni koledarček in seveda opozorila oz. push notificationi, vse skupaj pa je izjemno enostavno in intuitivno za uporabo.

Hibridna aplikacija je bila narejena s platformo Framework 7. Hibridna aplikacija je v svoji esenci spletna aplikacija, vendar je vključena v »lahek kontejner« nativne aplikacije, ki ji omogoča, da koristi določene funkcionalnosti nativne platforme in dostopa do strojne opreme naprave (kamera, koledar, push notifications, geste po zaslonu …), do katerih spletne aplikacije praviloma nimajo dostopa.

Enako kakor spletne aplikacije, so tudi hibridne aplikacije zgrajene s pogosto uporabljenimi tehnologijami za front end, kot so npr. JavaScript, HTML5 in CSS, kar jim posledično omogoča funkcionalnosti na vseh platformah. Hibridne aplikacije so ravno tako kot nativne seveda lahko dostopne tudi preko app storov (Apple App Store in Google Play).

Če vas zanima obsežnejši zapis o hibridnih aplikacijah, si lahko preberete članek na našem blogu.


ZAČNIMO PROJEKT